Dane Spółki

Dane Rejestrowe

Infinity Consulting Sp. z o.o.
ul. Postępu 10/72
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

KRS

0000560179

NIP

521-36-97-884

REGON

361625660

Dane kontaktowe

E-mail: info@infinityconsulting.pl
Telefon: +48 690 009 200